Veel gestelde vragen

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een pand, opgemaakt volgens het inspectieprotocol van OVAM. Op basis van deze inventarisatie levert de asbestdeskundige voor elk gebouw een uniek asbestattest af, uitgereikt door OVAM. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is.

Vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht voor de eigenaar/verkoper om te beschikken over een asbestattest bij het sluiten van het compromis (onderhandse akte) voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025,

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken. 

Enkel gecertifieerde deskundigen die een opleiding volgden onder toezicht van OVAM mogen deze asbestattesten opmaken. Zo wordt een correcte uitvoering steeds gegarandeerd.

Onze asbestdeskundige komt op het afgesproken tijdstip ter plaatse en voert een visuele rondgang in het gebouw uit. In elke ruimte worden visueel de mogelijke asbesttoepassingen geïdentificeerd en gerapporteerd. De asbestinspectie is niet-destructief: dit betekent dat alleen visueel toegankelijke toepassingen worden geïnspecteerd en beschreven. Er wordt dus niet geïnspecteerd achter bijvoorbeeld dichtgemaakte valse wanden en/of plafonds. Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dient onze deskundige conform de regelgeving steeds een staal te nemen waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium.

De duur van de inspectie hangt af van de oppervlakte van je woning en hoe toegankelijk alle ruimtes zijn. We noteren de gegevens van het plaatsbezoek rechtstreeks in de digitale databank van de OVAM. Achteraf finaliseren we de inventaris, na het ontvangen van eventuele laboresultaten.

We zullen u voor het plaatsbezoek vragen een opdrachtformulier in te vullen met oa. de basisgegevens van het gebouw, de bepaling van de te inspecteren gebouwen, …

U ontvangt het asbestattest van OVAM uiterlijk 2 weken na het plaatsbezoek.

Op het attest krijgt u een goed overzicht waar er zich eventueel asbest bevindt in de woning. Het is aan u om vrijblijvend al dan niet stappen te ondernemen om het asbest te laten verwijderen. Een attest met resultaat dat de woning asbest bevat, heeft geen invloed op het verkoopproces. U kunt steeds u woning verkopen, zelf al is er asbest aanwezig. 

Het attest is 10 jaar geldig. Enkel indien er een hoog gezondheidsrisico aanwezig is, zal de geldigheidsduur verkort worden naar 5 jaar. Dit houdt echter geen verplichting in voor de koper om het asbest te verwijderen.